Allmänna köpvillkor

Allmänt

Dessa villkor nedan appliceras på alla kunder utom privatpersoner. Denna shop är endast riktad till företag, organisationer, stat, kommun, landsting etc. Vi förbehåller oss rätten att neka köp från privatpersoner.

Priser

Priserna uppdateras löpande i shopen. Varje pris måste anses vara dagsaktuellt om inget annat är avtalat. Alla priser visas exklusive moms. Frakt tillkommer på varje order om inget annat har avtalats enligt information nedan. Midcon äger rätt att ändra priser i shopen utan föregående avisering. Mellan Midcon och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommit.

För beställningsvaror och ej lagerförda varor förbehåller Midcon sig rätten att makulera order i ett sådant fall då vi ej kan erhålla varan från någon av våra leverantörer eller att varans pris avsevärt förändras. 

Beställning

Vid beställning erhåller du som kund en orderbekräftelse per epost. Detta är ett erkännande att vi mottagit ordern men ej en bekräftelse på att vi kan leverera. När vi behandlar ordern skickas ett nytt mail ut som meddelar att ordern är behandlad. Vid detta skede anses ordern vara bekräftad.

Vi förbehåller oss rätten att makulera order om vi ej kan införskaffa produkten eller om inköpspriset avsevärt förändras från inköpstillfället. 

Betalning

Betalning sker mot faktura alt. förskottsbetalning. Köp mot faktura genomgår sedvanlig kreditprövning innan ordern godkänns.

Fakturan skall betalas inom 20 dagar. Vid försenad betalning har Midcon rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift inkluderat indrivningskostnader.

Produkterna förblir Midcons egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Midcon rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Leverans

Leveranser från Midcons webshop sker inom Sverige och av Midcon eller distributör anlitad transportör eller budfirma med angivna leveransvillkor.

Vi debiterar som standard en fraktkostnad på alla våra leveranser. Detta gäller om inget annat anges. 

Då vi i dagsläget främst jobbar med externa distributörer så kan leveranser ske i olika försändelser och också med olika speditörer. Det kan vara, utöver Postnord som är vanligast, Bring, DHL, Schenker, UPS eller annan speditör.

Vid ordrar som läggs på lagerförd vara innan 14.00 behandlar vi vanligtvis ordern samma dag och målet är att den ska kunna levereras nästa dag. Dock kan yttre påverkan göra att detta inte alltid är fallet men vi jobbar kontinuerligt för att minska leveranstiden.

Midcon bär inget ansvar för försening relaterade till transportör, försening eller restnotering hos tillverkare eller distributör.

När ordern är behandlad hos distributörs lager finns ingen möjlighet att ändra leveransadress. Var noga med att korrekt leveransadress är ifylld innan ordern läggs.

För beställningsvaror och ej lagerförda varor förbehåller Midcon sig rätten att makulera order i ett sådant fall då vi ej kan erhålla varan från någon av våra leverantörer eller att varans pris avsevärt förändras. 

Reklamation & Garanti

Kunden ska vid mottagande av leverans kontrollera produkten och leverans att den är i godtagbart skick samt att produkten är komplett och korrekt. Skulle det vara något felaktigt i leveransen skall detta meddelas Midcon omedelbart, dock inom 5 dagar från leveransdatum samt returnera produkten på av Midcon angivet sätt.

Det finns två typer av garantiärenden:

  1. DOA, produkten är defekt vid leverans
  2. Övrig garanti

Gällande dessa två typer av ärenden gäller de villkor som Midcon har gentemot tillverkaren. Kundens villkor är desamma som dessa.

Vid reklamation ska kunden kontakta Midcon för instruktioner om vidare förfarande. 

Garanti täcker inte fel som uppstått på grund av yttre påverkan eller förändring av produktens funktion eller utseende.

Garantitiden kan skilja sig mellan olika produkter och tillverkare. Detta specificeras i produktinformationen på respektive produkt. Midcon lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor om inget annat avtalats.

Transportskador

Kunden ska vid mottagande av transporten kontrollera de levererade produkterna. Eventuell transportskada skall omedelbart anmälas till Midcon och transportören. Eventuellt dolda skador skall anmälas så fort som möjligt, senast inom en vecka från mottagandet. Dröjer det längre tid än så förlorar kunden samt Midcon rätt att göra anspråk mot transportören.

Retur

Retur av vara sker enbart vid felaktig leverans eller av ärenden av typen Reklamation & Garanti som godkänts av Midcon om inget annat avtalats mellan Midcon och kund.